Yleistä

Olen päättänyt hakea jatkokautta Espoon valtuustossa.

Olen nyt neljä vuotta vaikuttanut koulujen, lasten harrastamisen, lähiluonnon ja tasapainoisen talouden puolesta.

Valtuutettuna minulla on myös suora yhteys kotimaiseen päätöksentekoon. Olen puolueen varapuheenjohtaja, Keskustan ministeriryhmässä ja valtiovarainministerin EU-erityisavustaja.

Silti tärkein pohja, josta ponnistan, on arjen tuntemus. Kouluikäiset poikani käyvät koulua ja harrastavat Espoossa. Täällä on kotimme, tiivis arki, ystävät sekä tuttavat. Täällä on koti.

Olen ehdolla, koska haluan rakentaa yhtenäistä Espoota. Minun Espoo ei jakaudu. Jokaisella lapsella taustastaan riippumatta tulee olla yhtenäinen polku ponnistaa eteenpäin.

Asuinalueiden ei pidä antaa eriytyä ”toista parempiin”. Tähän vaikutamme kaavoituksella. Asuinalueilla tulee olla erilaisia asumismuotoja omakotitaloista kerrostaloihin ja osaomisteisiin rivitaloihin.

Pääkaupunkiseudulla yhä kallistuneet seurojen kuukausimaksut syrjäyttävät osan lapsista harrastustoiminnan ulkopuolelle.

Oma lähikoulun on oltava jatkossakin maailman paras peruskoulu. Sen on oltava turvallinen ja terve.

Uskon, että elämän moninaiset kokemukseni, niin helpot kuin vaikeatkin ovat kasvattaneet.

Minut on kasvatettu tekemään töitä. Mikään ei tule ilmaiseksi. Olen hankkinut opiskelurahoja hampurilaisia paistamalla ja opastamalla brittituristeja Lapissa.

Tästä vuosien päästä seuranneet työt niin Euroopan parlamentissa, pääministerin neuvonantajana ja toimitusjohtajana Panimoteollisuudessa ovat kasvattaneet.

Ehkä kaikkein merkityksellisin ja kasvattavin vaihe on silti ollut vajaa kaksi vuotta kotiäitinä lasteni kanssa. Sitä en vaihtaisi.

Nämä kokemukset ovat tehneet minusta kypsän ja valmiin toimimaan jatkossakin jokaisen espoolaisen parhaaksi. Tiedän arjen. Tiedän työn.

Kuka
minä
olen?

Kotini on Espoossa

Olen Riikka Pakarinen, kahden poikaviikarin äiti, Espoon kaupunginvaltuutettu, Keskustan varapuheenjohtaja ja valtiovarainministerin EU-asioiden erityisavustaja.

Kotini ja elämänpiirini ovat tällä hetkellä Espoossa ja pääkaupunkiseudulla.

Täällä on kotini. Täällä ovat lasteni koulut, harrastukset, työni ja niiden kautta muotoutunut tiivis arki, ystävät sekä tuttavat. On kotoisan turvallista mennä lähikauppaan ja vaihtaa kuulumisia tuttavien kanssa.

Lapsieni juuret ovat syntymästä saakka uusimaalaisessa kaupunkilaismaaperässä. On ollut hienoa nähdä, että myös täällä lapsille kehittyy paikkakuntaidentiteetti.

Harrastan kuntoliikuntaa hiihtämisestä juoksemiseen Espoon luonnossa. Nuoruudessa juoksin kilpaa ja nykyään toimin Suomen Urheiluliiton varapuheenjohtajana.

 

Vahva vaikuttaja Euroopassa, Suomessa ja Espoossa

Olen kokenut vaikuttaja niin Euroopan unionissa, kotimaassamme Suomessa ja kotikaupungissa Espoossa.

Tunnen Euroopan Unionin päätöksenteon, Brysselin toimijat ja käytävät. Olen vaikuttanut europarlamentaarikkona ja pääministeri Sipilän EU-asioiden erityisavustajana. Nyttemmin olen töissä valtiovarainministerille Vanhaselle EU-asioiden erityisavustajana.

Suomen kansalliset asiat ovat minulle läheisiä Keskustan varapuheenjohtajana.

Espoon kaupunginvaltuutettuna olen saanut olla nyt neljättä vuotta.

Keskusta on sillanrakentaja

Keskusta on kohtuullisuuden ja maltillisuuden puolue. Se on minun Keskustani. Haluan irti täydellisyyden tavoittelusta. Jokapäiväisen elämän ei pidä olla täydellistä. Ei se ole ollut minulla eikä varmasti kenelläkään teistä.

Minulle keskustalaisuus tarkoittaa sillanrakentamista, inhimillisyyttä, tavallisen hyvän arjen rakentamista ja luontoarvojen vaalimista.

Miksi ehdolla?

Uskon, että elämän moninaiset kokemukset helpot ja vaikeatkin, erilaiset työt ja toisaalta kotona oleminen lasten kanssa ovat tehneet minusta entistä kypsemmän ja valmiimman toimimaan espoolaisten parhaaksi. Valtuutettuna olen ollut nyt neljän vuoden verran Espoossa.

Näissä vaaleissa minulle tärkein asia on, että rakennamme yhtenäistä Espoota.

Esimerkiksi suomalaisen tasa-arvoisen hyvinvointiyhteiskunnan yksi tärkeimmistä peruskivistä on julkinen päivähoitojärjestelmämme ja peruskoulu. Oma lähikoulun on oltava jatkossakin maailman paras peruskoulu, sillä se on suomalaisuuden ydintä. Päivähoitopaikkojen on oltava helposti saatavilla ja niiden laatua on vaalittava.

Pääkaupunkiseudulla yhä kallistuneet seurojen kuukausimaksut syrjäyttävät osan lapsista harrastustoiminnan ulkopuolelle. Lapsille on oltava tarjolla helposti saavutettavaa harrastustoimintaa myös maksuttomasti.

Espoon asuinalueet eivät voi eriytyä toisistaan. Kaupunkirakentamisen on oltava monipuolista pitäen sisällään pientaloja ja kerrostaloja. Luonto ja virkistysalueet tulee säilyttää ja turvata sujuvat joukkoliikenneyhteydet myös poikkisuuntaan Uudellamaalla.

 

Teemat Espoo

Espoolainen lähikoulu on maailman paras peruskoulu
Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimmistä peruskivistä on päivähoitojärjestelmämme ja peruskoulu. Oma lähikoulun on oltava jatkossakin maailman paras peruskoulu. Se on suomalaisuuden ydintä. En hyväksy koulushoppailua.
Päivähoitopaikkojen on oltava helposti saatavilla ja niiden laatua on vaalittava. Varhaiskasvatuksen laatu tarkoittaa minulle riittävää ja ammattitaitoista henkilöstöä, turvallista ja terveellistä ympäristöä ja arjen kiireettömyyttä. Homekoulut- ja päiväkodit on korjattava ja sisäilmaongelmiin on tartuttava ripeästi. Näiden hyväksi olen valmis tarvittaessa nostamaan veroprosenttia.

Harrastusta ja tekemistä jokaiselle espoolaislapselle
Pääkaupunkiseudulla yhä kallistuneet seurojen kuukausimaksut syrjäyttävät osan lapsista harrastustoiminnan ulkopuolelle. Lapsille on oltava tarjolla helposti saavutettavaa harrastustoimintaa myös maksuttomasti. Nuorten ja lasten kiusaamiseen, syrjäytymiseen ja mielenterveyden pulmiin on puututtava nykyistä toimeliaammin, mitä varten olen valmis nostamaan tarvittaessa veroäyriä.

Yhtenäinen Espoo – kohtuuhintaista asumista ja elämää Espoossa  
Haluan rakentaa yhtenäistä Espoota, missä asuinalueet eivät eriydy toisistaan ”toista parempiin”. Tässä kaavoitus- ja tonttipolitiikka ovat avainasemissa. Kannatan kaupunkirakentamista monipuolisuutta. Se pitää sisällään pientaloja ja kerrostaloja eli erilaisia asuntoja ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Uudisrakentamisessa pitää lisätä ympäristöystävällisyyttä puurakentamisella. Samalla on pidettävä huolta lähipalveluista ja luonto- ja virkistysmahdollisuuksista.

Espoolaisille kestävä luonto 
Luontoarvojen on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa. Luonto on huomioitava kaavoituspäätöksissä, ja puurakentamista on lisättävä. Kouluissa ja päiväkodeissa on tarjottava vastuullisesti tuotettua lähiruokaa. Kannatan uusia tapoja tuottaa puhtaampaa energiaa luonnonvarojamme kestävästi hyödyntäen.

Espoolaiselle oikeus lähiluontoon 
Espoolaisilla on oltava mahdollisuus lähiluonnossa virkistymiseen, puistoihin ja metsiin lähietäisyydellä ja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä tarkoittaa niin lenkkeilymaastoja, hiihtolatuja kuin luistelukenttiä. Kaavoituksessa on tärkeää edistää lähiluontoa, esteettömyyttä ja varata uusille alueille riittävästi viheralueita. Lasten suhdetta luontoon vahvistetaan kouluissa ja päiväkodeissa.

Espoolaisille sosiaali- ja terveyspalvelut laadukkaasti ja läheltä
Sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja ne pitää saada läheltä jokaiselle, vauvasta vaariin ja muksusta mummoon. Samalla terveyden ja hyvinvoinnin eroja on kavennettava.

Espoo on yrittäjille
Yrittäjyys on moninaista. Yksi työelämän suurin trendi on yksinyrittäjyyden jatkuva kasvaminen, joka on tunnistettava myös Espoon tarjoamissa palveluissa yrittäjille. Espoon on annettava yrittäjille neuvontaa yrityksen koko elinkaarelle esimerkiksi kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen. Kaupungin julkiset kilpailutukset on jaettava osiin, jotta myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat niihin osallistua. Joustava lupa- ja tonttipolitiikka, markkinointi sekä toimitilojen tarjoaminen ovat kunnan mahdollisuuksia edistää alueen yritystoimintaa.

Espooseen lisää osaamista
Elinikäisen oppimisen kannalta on tärkeää luoda ihmisille mahdollisuudet täydentää osaamistaan. Ulkomaisten osaajien osalta meidän on nostettava kunnianhimoa merkittävästi. Työperäisen maahanmuuton osalta lupakäsittelyjä on nopeutettava sekä valtakunnallisesti luotava toimintamallit työvoiman houkutteluun Suomeen.

Eurooppalainen ja kansainvälinen Espoo
Espoo kilpailee kansainvälisesti muiden suurten kaupunkien kanssa. Espoossa pitää edistää yritysten, korkeakoulujen ja julkisen vallan yhteistyötä kansainvälisessä kilpailussa pärjäämiseksi. Espoon menestys edesauttaa koko Suomen menestystä.

Kohtuus kaiken tekemisen ja päätöksenteon lähtökohtana
Haluan puolustaa kohtuullisuutta. Haluan irti täydellisyyden tavoittelusta. Jokapäiväisen elämän ei pidä olla täydellistä. Ei se ole ollut minulla, eikä varmasti kenelläkään teistä. Päättäjänä haluan kiinnittää huomiota köyhyyden kokemukseen ja sen periytymiseen. Erityisesti lapsilla sosiaalisen media voi luoda vähäosaisuuden kokemusta.

Ansioluettelo

Kauppatieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri.
Valmistelen väitöskirjaa EU:n puolustuspolitiikasta.

7/2020

EU-asioiden erityisavustaja valtiovarainministeri Vanhaselle

2012 – 2014, 2020

Suomen Keskustan varapuheenjohtaja

1/2019 – 7/2020

Toimitusjohtaja Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry:ssä

1/2017 – 1/2019

EU-asioiden neuvonantaja pääministeri Juha Sipilälle

2/2015 – 1/2017

Edunvalvontajohtaja ja johtoryhmän jäsen Metsäteollisuus ry:ssä

2009 – 2014

Euroopan parlamentin jäsen

Tämä on todellinen huoli.Meillä on on tulevan kesän aikana edessä neuvottelut EUn kestävästä rahoituksesta,lulucf, metsästrategia,... Lue lisää

Maanantaina klo 14-15 keskustelua musiikista ja kulttuurista. Mitä kunnissa voitaisiin tehdä enemmän ja paremmin. Ilo... Lue lisää

Todella surullista seurata perussuomalaisten toimintaa monivuotisen budjetin ja elvytyspakettikäsittelyn ympärillä. Tärkeää, että asiat käsitellään perusteellisesti,... Lue lisää

RT @VDombrovskis: Komissiolle on selvä asia, että #NextGenerationEU -väline on kertaluonteinen, ainutlaatuinen ja se on... Lue lisää

”Äiti nauraa meidän nauruamme, itkee meidän kyyneliämme, vastaa meidän rakkauteemme, pelkää meidän pelkojamme. Äiti elää myötä iloissamme, huolehtii kaikkia huoliamme ja... Lue lisää